• Loading...
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
 
Thành phố Yên Bái tập huấn công tác khuyến học năm 2020
Ngày xuất bản: 18/07/2020 9:54:00 SA

 

Sáng ngày 16/7/2020, tại hội trường Trường THPT Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Hội Khuyến học thành phố Yên Bái tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác khuyến học năm 2020.

 

Toàn cảnh hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác khuyến học năm 2020 - Hội TP Yên Bái

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có bà Ngô Thị Chinh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, ông Nguyễn Ngọc Trúc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Yên Bái, và gần 70 ông, bà Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội Khuyến học xã, phường, Chi hội trưởng khuyến học thôn, tổ dân phố thuộc thành phố Yên Bái.

Hội nghị đã được quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và chức năng, nhiệm vụ của Hội Khuyến học cơ sở.

Quán triệt Kết luận số 49-KL/TW Ngày 10/5/2019, Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”, các đại biểu nhận thức rõ đây là văn kiện quan trọng, trong đó chỉ rõ phương hướng phát triển xã hội học tập và những nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài từ sau khi tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW và chắc chắn giá trị chỉ đạo của Kết luận sẽ là lâu dài, chí ít cũng là giai đoạn 2020 – 2030 giai đoạn phát triển kinh tế tri thức dưới tác dụng của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư trong xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu hơn. Thực hiện Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 489/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 12/6/2020 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Tổng Kết HN  tập huấn, ông Nguễn Vĩnh Truyền, Phó chủ tịch Hội Khuyến học Thành phố Yên Bái yêu cầu các đại biểu về cơ sở cần triển khai ngay một số công tác trên tinh thần quán triệt Kế hoạch 127/KH-UBND của UBND tỉnh và sự chỉ đạo của Hội Khuyến học tỉnh.

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận trao đổi những khó khăn, vướng mắc khi triển khai công tác khuyến học tại cơ sở, đồng thời thống nhất các giải pháp thực hiện để đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động khuyến học cũng như thí điểm mô hình “Công dân học tập”, “Đơn vị học tập” trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.

Minh Đức