• Loading...
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
 

Hội Khuyến học Văn Yên triển khai nhiệm vụ công tác năm 2013
Ngày xuất bản: 21/04/2016 1:43:41 SA

http://khuyenhocyenbai.vn/images/AnhTinTuc/kh.jpg

Đ/c Nông Thị Minh - ỦVBT Huyện ủy – Phó chủ tịch UBND huyện Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Văn Yên triển khai nhiệm vụ công tác Khuyến học năm 2013

Về dự hội nghị có các đồng chí trong BCH Huyện hội, các đồng chí Chủ tịch Hội Khuyến học các xã, thị trấn. Hội nghị do đồng chí Nông Thị Minh- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy- Phó Chủ tịch UBND huyện- Chủ tịch Hội Khuyến học huyện chủ trì.

Là một địa phương có truyền thống hiếu học, khuyến học, sự nghiệp giáo dục – đào tạo phát triển mạnh mẽ; tổng kết công tác năm 2012 Hội đã duy trì được hoạt động khuyến học, khuyến tài hiệu quả như “Giải thưởng viên phấn vàng”; công tác đỡ đầu các trường vùng cao khó khăn; việc ủng hộ XD quỹ khuyến học; việc trích kết dư ngân sách huyện hành năm cho quỹ khuyến học và nổi bật là công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; công tác thi đua khen thưởng... Đồng thời hội nghị cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế cần được quan tâm khắc phục.

Cũng tại Hội nghị này, Hội Khuyến học huyện đã tổ chức kiện toàn BCH, Ban kiểm tra và bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Lan- nguyên quyền Hiệu trưởng trường THCS Lương Thế Vinh giữ chức vụ Phó Chủ tịch chuyên trách, kiêm trưởng Ban kiểm tra; đồng thời phân công lại nhiệm vụ cho các đồng chí trong BCH huyện hội.

Với những kết quả đã đạt được và sự quyết tâm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua; tin tưởng rằng trong thời gian tiếp theo, Hội Khuyến học huyện Văn Yên sẽ thu được những thành tích mới, góp phần cùng ngành giáo dục thực hiện mục tiêu “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài”, xây dựng xã hội học tập trên quê hương Văn Yên, một mảnh đất giàu tiềm năng của Tỉnh.

                                                                                              Lưu Quang Lợi